dijous, 31 de juliol de 2014

HOMENATGE AL DOCTOR TRUETA

Josep Trueta i Raspall va néixer al Poblenou l'any 1897. Es llicencià en Medicina per la Universitat de Barcelona a l'edat de 24 anys i més tard fou nomenat cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

L'esclat de la Guerra Civil va suposar que la feina a la seva unitat s'incrementés de forma exponencial i la seva preocupació i empeny professional el van animar a trobar un mètode cabdal que evitaria amputacions i gangrenes als ferits de guerra. Les seves investigacions es van publicar a l'obra titulada "El tractament actual de les fractures de guerra":  l'operació quirúrgica s'havia de fer preferentment abans de les sis primeres hores després de produir-se la ferida, per evitar la penetració de bacteris fins a les capes més profundes. Bàsicament consistia en una neteja exhaustiva, l'escissió dels teixits morts i la immobilització amb guix. El contacte dels teixits amb aquest guix produïa un fong amb una acció similar a la de la penicil·lina. Tot i que aquest mètode s'havia fet servir anteriorment, el doctor Trueta va fer un estudi metòdic dels casos i el va sistematitzar.

Combatents republicans mutilats en
un hospital de ferits de guerra.
Foto feta entre 1936 i 1938.
Aquest mètode es va emprar, fins al setembre del 1938, en 605 casos de fractures diverses i només en un cas es va haver d'amputar l'extremitat. La resta foren curats totalment.
Malauradament, l'aplicació d'aquesta tècnica al front de guerra era pràcticament impossible i ens venen a la memòria les fotografies de milers de ferits que van patir algun tipus d'amputació.

Finalitzada la guerra, es va exiliar a França i des d'allà es traslladà a Anglaterra on va continuar la seva tasca professional i docent a Oxford. L'èxit de la seva investigació va ser tan gran que durant la Segona Guerra Mundial, els hospitals dels aliats van practicar la seva tècnica, salvant de l'amputació a milers de soldats.

El nostre homenatge i agraïment infinit a aquest barceloní il·lustre que tant va fer per a la humanitat.